dostawcyenergii

Czytając rachunek za energię elektryczną

Czytając nie dowierzasz, nie wiesz jak to się stało, że z miesiąca na miesiąc wzrosło. W takim przypadku musisz reklamować rachunek i wnioskować o sprawdzenie licznika.

1347890111_83425.jpg

Jak mieć oko na liczniku

Miernik jest własnością dostawcy energii, dostawca odczytuje go w równych odstępach czasu. Niestety, ślepo wierzy temu, co na mierniku się wyświetla, bo co 15 lat poddaje licznik legalizacji i nie ma prawa on się jego zdaniem popsuć. Dlatego gospodarstwa domowe powinny same dokonać przeglądu i zanotować stan licznika, lepiej sprawdzać poprawności wyświetlania konsumpcji. W tym celu odłącz wszystkie urządzenia, sprawdź czy liczydło się obraca, a na liczniku elektronicznym pojawiają się symbole sygnalizujące pobór. W zależności od modelu, będzie to albo dioda albo informacja na wyświetlaczu.

Jeżeli dystrybutor uznaje, zaburzenia

Jeśli klient ma podejrzenia, że wskaźnik ma usterki należy skontaktować się z firmą dystrybucyjną. Uczulam, że fakt, iż otrzymasz wysoką, fakturę, z którą się nie zgadzasz nie oznacza, że jej nie opłacisz. To nie jest sprawiedliwe, ale po otrzymaniu faktury, musimy ją zapłacić a później jeśli okaże się, że licznik jest felerny, płatność zostanie rozdysponowana na przyszłe miesiące jako nadpłata. Defekt licznika będzie badany w specjalnym laboratorium, które ma do tego uprawnienia, możesz je wskazać. Jeśli okaże się, że defekt w mierniku, faktycznie wystąpił, to twoja reklamacja zostanie uznana a za sprawdzenie nie zapłacisz.

Zdarzały się również przypadki, kiedy to zakłady energetyczne pobierały od odbiorców opłatę za  laboratoryjne badania licznika, którego nie było. Był tylko wystawiony ma papier, który dowodził, że z licznikiem jest ok.  Na żądanie konsumenta zakład energetyczny powinien sprawdzić, czy licznik działa prawidłowo, jest to naszym uprawnieniem zapisanym w aktach prawnych. Płatności za sprawdzenie licznika są pobierane jedynie,  gdy analiza nie wykryje nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Na zgłoszenie reklamacji mamy 14 od otrzymania zawyżonego rachunku, ale o badanie licznika możemy wnioskować o każdej porze roku.

Ze zmiana licznika musimy liczyć się także, kiedy zdecydujemy się na zmianę dostawcy prądu. Wówczas odbiorca taryfy G nie zostanie obciążony kosztami, odbiorcy taryf A, B, C muszą za wymianę zapłacić.

Badanie laboratoryjne obejmuje

  • Badanie napięciem udarowym
  • Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych
  • Próba napięciem przemiennym
  • Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
  • Pomiar zakłóceń radiowych
  • Badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
  • Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne
  • Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
  • Badania metrologiczne liczników energii elektrycznej
  • Badanie odporności na udary

W skrócie: Co warto wiedzieć o odczyty energii?

 

Odczyt energii elektrycznej jest kwestią odpowiedniego dystrybutora. Więc ale fakturę otrzymujesz od sprzedawcy, wnioskuj do tego kto przysyła rachunek. 

Pomiaru zużycia energii elektrycznej i gazu są regulowane przez przepisy (Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki).

Dane o zużyciu energii elektrycznej lub gazu można uzyskać na kilka sposobów: czytanie rachunku,  samodzielne oszacowanie za pomocą specjalnego urządzenia.

Gdy odczyty prowadzi pracownik firmy dystrybucyjnej jest on zobowiązany do okazania wizytówek i tożsamość.

Gdy personel zakładu dokonuje legalizacji licznika musi powiadomić się o tym wcześniej (dwa dni) okazać wszelkie dokumenty, jak i pozostawić kopie.