dostawcyenergii

PSE – czym się zajmuje

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. to podmiot, który ma za zadania świadczyć usługi przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

electric-328156_1920.jpg

Zadania PSE

Dbałość o bezpieczeństwo i ekonomikę pracy  Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego

Gwarantowanie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych na szeroko rozumiany rynku energii.

W celu realizacji wymiany transgranicznej musi udostępnić na zasadach rynkowych zdolności przesyłowe dla tworzenie infrastruktury technicznej aby nie odbiło się to negatywnie na  działaniach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Informacja dotycząca czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej.

Troszczy się o prawidłowe rozliczenia za świadczone usługi przesyłania z odbiorcami przyłączonymi do sieci przesyłowej. Rozliczenia dokonywane są w oparciu o taryfę, obecnie odbiorcy podzielni są na dwie grupy:  

Grupa I – grupa miejsc dostarczania, do której zalicza się miejsca dostarczania sieciowe (MDS) operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych posiadających co najmniej dwa MDS połączone siecią tego operatora;

Grupa II – grupa miejsc dostarczania, do której zalicza się MDS operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych nie posiadających co najmniej dwóch MDS połączonych siecią tego operatora oraz końcowe miejsca dostarczania (MDK).