dostawcyenergii

Terminy wykonania przyłącza energetycznego

Niestety, praktyka pokazuje, że aby mieć prąd w domu trzeba się naczekać.

0001-la_sustitucion_de_aisladores.jpg

Obowiązki odbiorcy

Dystrybutor, jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie przyłącza nie będzie chciał z nami rozmawiać, do czasu aż nie otrzyma od nas wszelkich załączników i wniosku.  Poprawnie uzupełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci jest przepustką do dalszego działania. Terminy oczekiwania na wydanie warunków są rożne i wynoszą od 14 do 150 dni. Taka rozbieżność jest zależna od tego  jakiej grupy przyłączeniowej zostaniemy zakwalifikowani (o jaką wnioskujemy). 150 dni oczekiwania czeka wnioskodawcą, który chce być podłączony do sieci o napięciu znamionowym wyższym nić 1kV.

 

Komplet dokumentów

Mowa była o załącznikach do wniosku, aby je uzyskać należy wystąpić do odpowiednich organów. Załącznikami są:

  • mapa geodezyjna z naniesioną działką i jej położenie wobec istniejącej sieci energetycznej,
  • tytuł własności działki lub budynku/mieszkania,
  • Pozwolenie na użytkowanie, jeśli wnioskujemy o przyłączenie nowego obiektu budowlanego.

Wydanie technicznych warunków przyłączenia  

Zakład energetyczny wydaje warunki techniczne, możemy je zaakceptować albo wnieść poprawki. Szybciej jest jeśli zgodzimy się od razu na to co proponuje dostawca. Prace jednak nie rozpoczną się zanim nie wpłacimy zaliczki. Przyłącze jako urządzenie budowlane może znaleźć się we wskazanym przez nas miejscu, ale głos decydujący ze względów bezpieczeństwa ma wykonawca. Nie ma co generalizować, gdyż to ile będziemy czekać na realizację przyłącza zależy od:

Tego do jakiego dystrybutora się zgłosimy, a musimy to tego, który jest właściwy miejscowo dla naszej działki. Dystrybutor z wielkopolski możne działać szybciej niż ten z woj. łódzkiego i odwrotnie nie ma reguły. Wykonawca jest odpowiedzialny tylko za doprowadzenie linii do skrzynki ZK, w której mieści się licznik. Wewnętrzną linię zasilającą biegnącą  od skrzynki, rozprzestrzeniająca się po domu wykonuje odbiorca, zatrudniając legitymowanych elektryków.  Po wykonaniu całości instalacji możemy podpisać umowę na sprzedaż energii, warto wybrać sprzedawcę, który zaproponuje najlepsze stawki i przejrzyste warunki. Oczywiście jeśli nie jesteśmy związani długim okresem umownym to zawsze możemy zmienić dostawcę energii