dostawcyenergii

Ceny i taryfy: jaka jest różnica?

 Elektryczność: typy taryf i taryfy

 _88874016_1-d.c.202.jpg

Co decyduje o wyborze konkretnego kursu i jaka jest różnica między wysoką a niską taryfą?

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci wybrać najlepsze parametry dostaw energii elektrycznej, lepiej zrozumiesz zasady rozliczania rachunku, a następnie oszczędzisz pieniądze.

Dystrybucja energii elektrycznej rozdziela odbiorców według kategorii w zależności od ich zużycia energii. Innymi słowy, wybór konkretnej taryfy jest podyktowana tym, jaki masz sprzęt w domu i czy używasz energii elektrycznej tylko dla użytku gospodarstwa domowego. Na potrzeby oświetlenia, czy również do gotowania lub ogrzewania wystarczy taryfa G11, czy G12. Symbol G oznacza odbiorcę domowego, za to ostania cyfra to informacje na temat strefy, co wiąże się z cenami za energię elektryczną. G11 jest najczęstszą taryfą używaną przez odbiorców gospodarstw domowych. W ramach taryfy większość dostawców dostarcza moc poziomu napięcia sieci, która nie przekracza 40kW.  Oferowane taryfy mogą się różnić od siebie cenami energii, a także szczególnymi warunkami, a także stałą cenę przez pewien okres, inaczej jest u dostawców OSD, oni musza wszystkim zapewnić jedną cenę kWh.

 

Taryfy są ustalane przez każdego odbiorcę w umowie. Każdą stopę dystrybucji można podzielić na dwie kategorie: jedno- i dwupoziomowe. Te dwie strefy zakładają istnienie różnych cen energii elektrycznej w różnych porach dnia. Stosunkowo niska cena energii elektrycznej w strefie pozaszczytowej jest kompensowana przez wyższą cenę w strefie południowej. Ceny występują w różnych porach dzienna stawka w godzinach od 6 do 13 oraz od 15 do 22, a nocna w godzinach od 13 do 15 oraz od 22 do 6 od 8 do 22 godzin dziennie. Jednak niektóre ceny obejmują również możliwość stosowania niższej stawki podczas weekendu, co czyni je szczególnie korzystne dla osób, które nie opuszczają w weekend swojego mieszkania.